1.เข้าหมวด บิล
2.คลิกเลือกบิลของห้องที่ต้องการเพิ่มค่าบริการหรือส่วนลด
3.จากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมา คลิกปุ่มแก้ไขบิล
4.พิมพ์ข้อความถึงผู้เช่าของสาเหตุของการแก้ไขบิล
5.คลิกปุ่ม เพิ่มส่วนลด หรือ เพิ่มรายการ
6.จะมีหน้าต่างให้กรอกรายละเอียด และจำนวนเงิน เมื่อกรอกเสร็จคลิกปุ่ม บันทึก
7.ตรวจสอบส่วนลด หรือค่าบริการที่คุณได้ทำการเพิ่มเมื่อสักครู่ หากข้อมูลถูกต้องให้คลิกปุ่ม ส่งบิล เพื่อส่งบิลที่ได้แก้ไขแล้วให้ผู้เช่า
***หากต้องการให้รายการส่วดลด หรือ ค่าบริการขึ้นเป็นประจำทุกเดือน สามารถตั้งค่าได้ในหมวดตั้งค่าหอพัก >> ค่าบริการ ส่วนลด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *