1.เข้าหมวด บิล

2.คลิกเลือกบิลของห้องที่ต้องการแก้ไข

3.จากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้คลิกปุ่มแก้ไขบิล

4.พิมพ์ข้อความถึงผู้เช่าของสาเหตุของการแก้ไขบิล

5.จากนั้นตรวจรายการค่าเช่าห้องจะมีปุ่ม แก้ไข คลิกที่ปุ่มนี้

6.กรอกจำนวนเงินที่ต้องการจากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก

7.ตรวจสอบราคาค่าห้องที่เราได้ทำการแก้ไข หากข้อมูลถูก้องให้คลิกปุ่ม ส่งบิล เพื่อส่งบิลที่ได้แก้ไขแล้วให้ผู้เช่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *