ขั้นตอนการคิดค่าปรับ กรณีจ่ายค่าเช่าล่าช้า

การคิดค่าปรับ ค่าปรับจะถูกนำไปคิดในรอบบิลของเดือนถัดไป

 

1.คลิ๊กที่ตั้งค่าหอพัก

2.คลิ๊กเลือกค่าปรับ

 

 

3. คลิ๊กเลือกห้องที่ต้องการคิดค่าปรับ หรือ กดเลือกทั้งชั้นได้

4.เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้คลิ๊กที่ปุ่ม กำหนดค่าปรับ

 

 

5. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการลงในช่องว่าง **ถ้าไม่มีช่องไหนให้ใส่เลขเป็น 0

6. ใส่จำนวนเรียบร้อยแล้ว ให้คลิ๊กบันทึก

 

 

สุดท้าย จะแสดงผลห้องที่ทำการกำหนดคิดค่าปรับ กรณีการจ่ายบิลล่าช้า

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *