หลังจากทำการเพิ่มพนักงานเข้าระบบแล้ว การตั้งค่าสิทธิ ให้กับพนักงานแต่ละคน ทำดังนี้

1.เลือกพนักงานที่ต้องการตั้งค่าสิทธิ กดปุ่ม กำหนดสิทธิ

2.ติ๊กเครื่องหมายถูก ที่รายการ (ต้องการให้พนักงานทำแค่ไหน กดเลือกแค่นั้น อยากให้เห็นอะไร เลือกอันนั้น)

3.กดบันทึก

 

หมายเหตุ : การตั้งค่าสิทธ์ เป็นเพียงการไม่ยินยอมให้ทำรายการนั้นๆ แต่พนักงานจะยังคงเห็นข้อมูลดังกล่าง จะไม่ใช่การปิดข้อมูลทั้งหมด เช่น ไม่ให้สิทธ์ยืนยันการชำระเงิน พนักงานจะยังคงรับชำระได้ แต่สถานะจะยังไม่เปลี่ยน จนกว่าเจ้าของจะกดยืนยันอีกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *