การทำย้ายออกกรณี ออกกลางเดือน

กรณีย้ายออกในกลางเดือน สิ่งทีต้องทำเพิ่มเติมคือการ คิดค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า ที่นอกเหนือจากบิลค่าเช่าที่ออกในสิ้นเดือน

เช่น ส่งบิลค่าเช่าในวันที่ 25 พฤศจิกายน ย้ายออกในวันที่ 10 ธันวาคม ในกรณีนี้จะต้องคิดค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า เพิ่มในช่วงวันที่ 26 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม

วิธีการทำย้ายออกกลางเดือนจะเป็นไปตามวิธีดังนี้

1.ไปที่หน้า “ผังห้อง” คลิกที่ห้องที่ต้องการย้ายออก (ในรูปตัวอย่าง ห้อง 101 ต้องการย้ายออก)

2.ไปที่แถบ “ย้ายออก” จะเห็น รายการบิลค้างชำระ ถ้ามีบิลค้างชำระให้คลิก “ชำระเงิน”

3. คลิกปุ่ม “เพิ่มค่าน้ำ-ค่าไฟ” เพื่อกรอกเลขมิเตอร์ เพื่อ คำนวณ ค่าน้ำ-ค่าไฟ ส่วนเกินจากบิลค่าเช่าล่าสุด

4.กรอกเลขมิเตอร์น้ำ, เลขมิเตอร์ไฟฟ้า และ เลือกวันที่จดมิเตอร์ จากนั้นกด “คำนวณค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า” จากนั้นระบบจะคำนวณค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า ส่วนเกินให้โดยอัตโนมัติ

5. หากมีรายการอื่นๆ เช่น ค่าปรับ,ค่าทำความสะอาด หรือ ส่วนลด ให้คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ , เพิ่มส่วนลด

, กรอกรายละเอียดหัวใบเสร็จรับเงิน จากนั้นคลิก “ชำระเงิน”

6. หากต้องการพิมพ์ใบเสร็จ สามารถคลิก “พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน”

7.1. ตรวจสอบรายการคืนเงินประกัน หากไม่ครบให้ กด “เพิ่มรายการคืนเงิน”

7.2. ระบบจะสรุปการย้ายออกให้อัตโนมัติ ว่าให้เก็บเงินผู้เช่าเพิ่ม หรือ คืนเงินผู้เช่า

7.3. ถ้าต้องการพิมพ์ใบสรุปย้ายออก ให้คลิก “พิมพ์ใบย้ายออก”

7.4. หากตรวจสอบรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิก “ย้ายออก” เป็นอันสิ้นสุดขั้นตอนการย้ายออก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *