1.คลิ้กการจองที่ท่านต้องการยกเลิกรายการ (ที่หน้าผังห้อง หรือ หน้าปฎิทิน)

2.คลิกปุ่ม ยกเลิกการจอง

3.กรอกข้อมูลการคืนเงินมัดจำการจอง

*หากไม่คืนเงินให้ใส่ตัวเลข 0

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *