หลังจากที่คุณกรอกเลขมิเตอร์ และตรวจสอบความถูกต้องของบิลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การส่งบิลออนไลน์ถึงผู้เช่าสามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.คลิกปุ่ม ดูบิล

2.1.ในกรณีที่ต้องการส่งบิลออนไลน์ถึงบางห้อง ให้คลิกเลือกบิลของห้องที่ต้องการส่ง จากนั้นกดปุ่ม ส่งบิล

2.2.ในกรณีที่ต้องการส่งบิลออนไลน์ถึงผู้เช่าทุกห้องให้เลื่อนหน้าจอลงมาล่างสุด คลิกปุ่มส่งบิลทั้งหมด

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *