1. หลังจากกรอกข้อมูลการจองและกดบันทึกเรียบร้อยแล้ว จะปรากฎปุ่ม พิมพ์ใบจอง
  2. คลิ้ก พิมพ์ใบจอง (กรุณาตรวจสอบสายปริ้นท์เตอร์หรือ การเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องพิมพ์ให้แน่ชัดว่ามีการเชื่อมต่ออยู่ และพร้อมใช้งาน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *