1.หลังจากกรอกข้อมูลการจอง และกดเข้าพัก / เช็คอิน แล้ว

2.เมื่อผู้เช่าแจ้งทำการย้ายออก  ให้กดเช็คเอ้าท์

3. หลังจากกดเช็คเอาท์แล้ว หากมีรายการที่ต้องการเพิ่ม เช่น ค่าปรับ หรือค่าต่างๆที่ต้องเรียกเก็บจากผู้เช่า ให้กดเพิ่มค่าปรับ / ค่าบริการอื่นๆ

4.กรอกรายละเอียด และจำนวนเงิน และกดบันทึก

5.ระบบจะแสดงตัวเลขค่าห้อง บวกกับค่าปรับ อัตโนมัติ

6.กดออกใบเสร็จ

7.กรอกรายละเอียดหัวบิลให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เมื่อแน่ใจแล้วให้กดบันทึก

8.เมือลูกค้าได้ทำการชำระเงินมาแล้ว ให้กดปุ่มจ่ายบิล

9. ถ้าต้องการพิมพ์ใบเสร็จให้กดปุ่มพิมพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *