1. กรณีคลิกส่งบิลไปแล้ว ให้กด “แก้ไขบิล” 

กรอกข้อความถึงผู้เช่าว่า เพิ่มค่าปรับ จ่ายล่าช้า เกินกำหนด และกด “แก้ไขบิล”

 

2. คลิก “เพิ่มรายการ”

 

3. กรอก ข้อมูลตรงช่อง รายละเอียด ตัวอย่างเช่น  ค่าปรับจ่ายล่าช้า 2 วัน ใส่จำนวนเงิน 200 บาท

 

4. คลิก “บันทึก” และ กด “ส่งบิล” อีกครั้ง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *