การเพิ่มพนักงาน จำเป็นต้องให้พนักงานสมัครสมาชิก ผ่านแอพพลิเคชั่น HorganiceOwner หรือ หน้าเว็บไซด์ www.horgaice.in.th หลังจากนั้นให้เจ้าของตึก ทำการเพิ่ม ดังนี้

1.กดจัดการหอพัก ที่ต้องการเพิ่ม

2.เลือกหัวข้อบุคลากร

3.สามารถเพิ่มได้ทั้งเจ้าของตึก และเพิ่มพนักงาน สำหรับการเพิ่มพนักงานให้กดปุ่มเพิ่มพนักงาน

4.จากนั้นจะมีหน้าต่างให้กรอกเบอร์ หรืออีเมลของบุคลากรที่ต้องการเพิ่ม จากนั้นกดปุ่ม ค้นหา (*บุคลากรจะต้องสมัครสมาชิก Horganice ก่อน)

5.ตรวจสอบชื่อ และรูปภาพว่าใช่บุคลากรที่ต้องการเพิ่มหรือไม่ ถ้าใช่คลิปปุ่ม” เพิ่มเจ้าของหอพัก/เพิ่มพนักงาน

6.จากนั้นจะมีหน้าต่างยืนยัน ให้คลิก ตกลง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *