จัดการการเช่ารายวัน ให้เรียบง่าย สะดวก สบาย ป้องกันการปล่อยห้องซ้ำ ได้อย่างไร ?

 

การเพิ่มรายการจองห้องรายวัน หรือทำรายการรายวัน ทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ทำรายการที่หน้าผังห้อง

1.1  คลิ้กห้องที่ต้องการเพิ่มรายการ

1.2 เลือกหมวดจองห้อง  (แถบด้านบนใต้หมายเลขห้อง)

1.3 เลือกเพิ่มการจอง ตรงนี้สามารถเลือกคำสั่งรายวัน หรือ รายเดือน ได้ หากต้องการเพิ่มรายการรายวัน ให้เลือก รายวัน

1.4 กรอกรายละเอียดผู้จอง ให้ครบถ้วนและถูกต้อง

1.5 กรอกรายละเอียดการจองให้ครบถ้วนและถูกต้อง  หากจองมากกว่า 1 ห้อง ให้กดเพิ่มห้องได้เลย และทำการกรอกข้อมูลให้คครบถ้วน

1.6 กรอกรายการการชำระเงินให้ถูกต้อง และครบถ้วน

1.7 เมื่อกรอกรายละเอียดครบและถูกต้องแล้ว ให้กดบันทึก

1.8 หลังจากกดบันทึกแล้ว ข้อมูลจะปรากฎให้ทันที

1.9 หลังจากเพิ่มรายการเรียบร้อย หน้าผังห้อง จะแสดงรายการจองรายวันทันที

 

2. เพิ่มรายการที่หน้า หมวด ปฎิทิน

2.1 เข้าหมวดปฏิทิน จะเห็นแถบแสดงข้อมูล ณ ปัจจุบัน

2.1.1 ให้ตรวจสอบเดือน ให้ถูกต้องตามที่ต้องการจะเพิ่มรายการ หลังจากนั้นเลือกทำรายการ โดยดูวันที่ที่แถบด้านบน และหมายเลขห้องที่ด้านซ้ายมือ ว่าตรงกัน

2.1.2 เลือกตำแหน่งนั้นๆ และกดเพิ่มรายการ (สามารถเลือกเพิ่มรายการรายวัน หรือรายเดือน จากตรงนี้ได้เลย)

2.1.3  กรอกรายละเอียดผู้จอง ให้ครบถ้วนและถูกต้อง

2.1.4 กรอกรายละเอียดการจองให้ครบถ้วนและถูกต้อง  หากจองมากกว่า 1 ห้อง ให้กดเพิ่มห้องได้เลย และทำการกรอกข้อมูลให้คครบถ้วน

2.1.5 กรอกรายการการชำระเงินให้ถูกต้อง และครบถ้วน

2.1.6 เมื่อกรอกรายละเอียดครบและถูกต้องแล้ว ให้กดบันทึก

2.1.7 เมื่อทำรายการเสร็จสิ้นแล้ว รายการจองจะถูกเพิ่มเข้าไปยัง ปฎิทิน

 

 

 

** หากทำการกดเข้าพัก / เช็คอิน รายวันแล้ว ที่หน้าผังห้องจะปรากฎห้องนั้นเป็นรูปมีคน และมีพื้นหลังสีน้ำเงิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *