กรณีแก้ไขค่าน้ำ/ค่าไฟ

1.เข้าหมวด จัดการหอ

2.คลิกหมวด บิล

3.คลิกเลือกบิลของห้องที่ต้องการแก้ไข

4.จากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมา ให้คลิกปุ่ม แก้ไขบิล

5.พิมพ์ข้อความถึงผู้เช่า ของสาเหตุการแก้ไขบิล

6.จากนั้นปิดหน้าต่างแล้วเข้าหมวดจดมิเตอร์

7.กรอกเลขมิเตอร์ใหม่ของห้องที่เราได้ทำการแก้ไขบิลไปเมื่อสักครู่นี้

8.เมื่อแก้ไขเสร็จ คลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล

9.คลิกหมวดบิล และเลือกห้องที่เราได้ทำการแก้ไขบิล

10.ตรวจสอบตัวเลขมิเตอร์ที่เราได้ทำการแก้ไข หากข้อมูลถูกต้องให้คลิกปุ่ม ส่งบิล เพื่อส่งบิลที่ได้แก้ไขแล้วให้ผู้เช่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *