1. เข้าหมวดตั้งค่าหอพัก เลือกหมวด ผังห้อง

2. แก้ไขชื่อห้อง โดยการเปลี่ยนตัวเลข หรือใส่ชื่อห้อง ตามต้องการ

3. กดปุ่ม บันทึกทั้งหมด

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *