1.คลิ้กการจองที่ท่านต้องการแก้ไขรายการ (ที่หน้าผังห้อง หรือ หน้าปฏิทิน)

 

2.คลิ้กปุ่ม แก้ไข ข้อมูล

3.กรอกข้อมูลการจองให้ถูกต้องครบถ้วน จากนั้นกด บันทึก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *