คุณสามารถเข้าหมวดการแจ้งเตือนได้โดยการคลิกปุ่ม รูประฆัง ตรงแถบสีส้มด้านบน
ในหมวดการแจ้งเตือนจะเป็นการแจ้งเตือนข้อมูลต่าง ๆ ภายในหอพัก เช่น แจ้งการเชื่อมหอพักของผู้เช่า แจ้งการโอนเงิน แจ้งการย้ายออก เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *