1. เลือกหมวดสรุป รายงาน
  2. เลือกหมวดที่ต้องการพิมพ์ หรือปริ้นท์ออกมา
  3. กดพิมพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *