1. ผู้เช่า เลือก “บิลค่าเช่า”

2. ผู้เช่าเลือก เดือนที่ต้องการชำระค่าเช่า

3. ผู้เช่ากด “แจ้งชำระเงิน”

4. ผู้เช่ากดเลือกบัญชีธนาคารที่โอนเงิน

5. ผู้เช่ากด “แนบหลักฐาน” สลิปธนาคาร หรือ ใบโอนเงิน จ่ายค่าเช่า

6. ผู้เช่า กด “ยืนยัน”

7. เมื่อเจ้าของ ตรวจสอบการจ่ายค่าห้องแล้ว แอพพลิเคชั่นก็จะเด้งแจ้งเตือน ผู้เช่า ว่าได้รับการชำระเงินแล้ว

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *