1. เข้าหมวดแดชบอร์ด 
  2. กดฟิลเตอร์ดูข้อมูลรายได้รวมตามเดือน หรือ ดูย้อนหล้งเป็นปีได้
  3. กดฟิลเตอร์ดูข้อมูลรายได้แยกตามปะเภทของแต่เดือน หรือ ดูย้อนหล้งเป็นปีได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *