วิธีการตั้งค่า ค่าน้ำค่าไฟ

  1. เลือกหมวดตั้งค่าหอพัก
  2. ค่าน้ำ ค่าไฟ
  3. เลือกห้องที่ต้องการจะกำหนด  ซึ่งสามารถกำหนดข้ามห้องได้ หรือ เลือกทั้งชั้นเลยได้
  4. กดกำหนดค่าน้ำ / ค่าไฟ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *