กรณีที่ลูกค้าต้องการตั้งค่า Vat ใส่รายการอื่นๆ สามารถทำได้ที่หมวดบิล

1.เข้าที่หมวดบิล  2.ตั้งค่าบิล Vat

3.เลือกรายการ แล้วกดบันทึก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *