หมวดบุคลากร เป็นหมวดที่รวบรวม บัญชีผู้ใช้งานทั้งหมด (เจ้าของ และพนักงาน) เจ้าของสามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานแต่ละคนได้ (กำหนดให้เห็นอะไรได้บ้าง ไม่ได้บ้าง)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *