1. ให้เข้าหมวดจดมิเตอร์

2. เลือกมิเตอร์น้ำหรือ มิเตอร์ไฟ ที่ต้องการกรอกเลขมิเตอร์ แล้วเลื่อนไปยังห้องที่ต้องการกรอก หรือทำการแก้ไข พร้อมเลือกอื่นๆ (สัญลักษณ์ 3 ขีด)

3. เลือกคำสั่ง มิเตอร์เต็ม / เปลี่ยนมิเตอร์

4. เลือกคำสั่งที่ต้องการ มิเตอร์เต็ม หรือ เปลี่ยนมิเตอร์

5. กรณีเลือก มิเตอร์เต็ม ให้ ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่องมิเตอร์เต็ม และทำการกรอกเลขสุดท้ายของตัวมิเตอร์ หาก เลขสุดท้ายคือ 9999 (4หลัก) ถูกต้องแล้ว ให้กดยืนยัน  หากตัวเลขสุดท้ายมากกว่า 9999 ให้กดเครื่องหมายเพิ่มไปจนกว่าจะถึงตัวเลขสุดท้ายของมิเตอร์ แล้วกดยืนยัน

6.กรณี เปลี่ยนมิเตอร์ ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่องเปลี่ยนมิเตอร์ และทำการกรอก เลขมิเตอร์ล่าสุดของมิเตอร์ตัวเก่า

และกรอกเลขเริ่มต้นของมิเตอร์ตัวใหม่ หลังจากนั้นกดบันทึก

7. หลังจากนั้น ให้กรอกเลขล่าสุด และกดบันทึกตามปกติ ระบบจะคำนวนให้โดยอัตโนมัติ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *