เข้าที่หมวดจดมิเตอร์

เลือกมิเตอร์น้ำหรือ มิเตอร์ไฟ ที่ต้องการกรอกเลขมิเตอร์ แล้วเลื่อนไปยังห้องที่ต้องการกรอก หรือทำการแก้ไข พร้อมเลือกอื่นๆ (สัญลักษณ์ 3 ขีด) จากนั้นคลิ๊ก>>มิเตอร์เต็ม/เปลี่ยนมิเตอร์

เลือกคำสั่งที่ต้องการ มิเตอร์เต็ม หรือ เปลี่ยนมิเตอร์ เสร็จแล้ว กดยืนยัน

หมายเหตุ : กรณีเลือก มิเตอร์เต็ม ให้ ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่องมิเตอร์เต็ม และทำการกรอกเลขสุดท้ายของตัวมิเตอร์ หาก เลขสุดท้ายคือ 9999 (4หลัก) ถูกต้องแล้ว ให้กดยืนยัน  หากตัวเลขสุดท้ายมากกว่า 9999 ให้กดเครื่องหมายเพิ่มไปจนกว่าจะถึงตัวเลขสุดท้ายของมิเตอร์ แล้วกดยืนยัน

หมายเหตุ : กรณี เปลี่ยนมิเตอร์ ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่องเปลี่ยนมิเตอร์ และทำการกรอก เลขมิเตอร์ล่าสุดของมิเตอร์ตัวเก่า

และกรอกเลขเริ่มต้นของมิเตอร์ตัวใหม่ หลังจากนั้นกดบันทึก

หลังจากนั้น ให้กรอกเลขล่าสุด และกดบันทึกตามปกติ ระบบจะคำนวนให้โดยอัตโนมัติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *