1. คลิก “หน้าผังห้อง”

2. คลิกเลือกห้องที่ต้องการย้าย

3. คลิก “ย้ายห้อง”

4. คลิกเลือกห้องที่ต้องการเปลี่ยน

5. คลิกเลือกว่า “ต้องการย้ายสัญญาเช่าด้วยหรือไม่”

6.คลิก “ยืนยัน”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *