1.กดเข้าหมวดผังห้อง เลือกห้องที่ต้องการทำย้ายออก กดปุ่ม ( ย้ายออก )

 

 

2 กดที่ปุ่มผู้เช่าหนี Stepที่1 จะแสดงผลยอดบิลค้างชำระ

 

 

3. Stepที่2 กดเพื่อเพิ่มรายการที่ต้องการเก็บเงินเพิ่ม เช่น ค่าน้ำ-ไฟสุดท้าย หรือรายการค่าปรับ อื่นๆ

 

 

4. Stepที่3 จะโชว์ยอดเงินทั้งหมดที่ผู้เช่าต้องจ่าย นำมาหักลบจากเงินประกัน และจะแสดงยอดเงิน ว่าจะต้องคืนผู้เช่าหรือว่าเก็บเงินเพิ่มจากผู้เช่ากี่บาท จากนนั้นให้ ( กดบันทึกยอดเงินทั้งหมดและย้ายออก )

 

 

****เมื่อทำการย้ายออกรูปแบบผู้เช่าหนี ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ที่รายงานสรุป ( เป็นหนี้สูญ )

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *