หมวดรายรับ-รายจ่ายนี้เปรียบเสมือนบัญชีที่รวมรวบ(รวบรวม)รายรับ และรายจ่ายของธุรกิจเอาไว้ สามารถสร้างรายการต่างๆ เพิ่มได้ ตามความต้องการ และสามารถเลือกดูข้อมูลเฉพาะรายการได้ เช่น ดูเฉพาะรายรับ ดูเฉพาะรายจ่าย ดูเฉพาะรายตาม(การ)ที่เราต้องการได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *