วิธีการเพิ่มผู้เช่าทำได้โดยการให้ผู้เช่าโหลดแอพพลิเคชั่น Horganice ผ่าน AppStore หรือ Google Play Store หรือสมัครสมาชิกที่ www.horganice.in.th

1.เมื่อผู้เช่าสมัครสมาชิกกับทาง Horganice เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2.ให้ผู้เช่าเชื่อมระบบกับทางหอพักผ่านทาง Horganice ID หรือเบอร์โทรศัพท์ ที่คุณได้ตั้งไว้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *