1.เมื่อทำการตั้งค่ารูปแบบธุรกิจเป็นนิติบุคคล หรือบริษัทเรียบร้อยแล้ว

2.เข้าหมวด บิล

3.เลือกสัญลักษณ์เฟือง เพื่อตั้งค่าการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *