1.เข้าหมวด ตั้งค่าหอพัก

2.เลือก ข้อมูลหอพัก

3.เลื่อนไปยัง ประเภทธุรกิจ

4.เลือกประเภทธุรกิจที่ต้องการ

5.กดบันทึก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *