วิธีการวิเคราะห์ค่าน้ำค่าไฟ

  1. เลือกหมวดวิเคราะห์
  2. เลือกวิเคราะห์ค่าน้ำ / วิเคราะห์ค่าไฟ
  3. ใส่จำนวนการใช้น้ำประปา/การใช้ไฟ (หน่วย)  ที่มาจากบิลค่าน้ำประปา หรือบิลค่าไฟจากภาครัฐ
  4. ใส่รายจ่ายของการประปา หมายถึง ยอดเงินที่เราชำระให้กับภาครัฐ
  5. กดบันทึก

*เมื่อเราได้มีการบันทึก ในข้อที่ 4 ไป ระบบจะดึงไปเป็นรายจ่ายของหอพักทันที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *