หมวดสรุปการแจ้ง มี 3 หมวดย่อย คือ การแจ้งซ่อม แจ้งย้ายออก แจ้งทำความสะอาด ซึ่งหมวดนี้จะรวบรวมรายการที่ทางหอพักเป็นผู้สร้างขึ้นและรายการที่ผู้เช่าแจ้งมา (ผู้เช่าสามารถแจ้งการซ่อม แจ้งย้ายออก และแจ้งทำความสะอาดมาได้จากแอพพลิเคชั่น Horganice)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *