1. คลิก “ตั้งค่าหอพัก”

2. คลิก “สัญญาเช่า”

3. กรอก ข้อมูลสัญญาเช่า หรือ “คลิกเพื่อใส่ข้อมูล” สามารถ ลบ/ แก้ไข / เพิ่ม หรือย้ายตำแหน่ง ได้ตามความต้องการ

4. คลิก “บันทึกสัญญา”

5. คลิกไปที่หน้า “ผังห้อง

6. คลิกเลือกห้องที่ต้องการเพิ่มสัญญาเช่า

7. คลิกเลือก “สัญญาเช่า”

8. กรอกรายละเอียดสัญญาเช่า

9. คลิก “ทำสัญญา”

10. คลิก “พิมพ์สัญญาเช่า”

11. คลิกเลือก “บันทึกและพิมพ์”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *