ตั้งค่าการคำนวณมิเตอร์น้ำและมิเตอร์ไฟฟ้า

1.เข้าที่หมวดมิเตอร์ จะเห็นรูปฟันเฟื่องด้านบนมุมซ้าย แล้วคลิ๊ก

2.เลือกกำหนดการตั้งค่า แล้วกดบันทึก

หมายเหตุ : ถ้าตั้งค่าการคำนวณมิเตอร์ เป็นระบบอัตโนมัติ ระบบจะคำนวณให้เอง

ถ้าตั้งค่าการคำนวณมิเตอร์ เป็นกำหนดเอง คุณลูกค้าต้องมาคำนวณเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *