หากต้องการจ่ายบิลแบบเร็วขึ้น ให้เข้าที่ หมวดจ่ายบิล>>พิมพ์เลขห้องที่ต้องการชำระเงิน

จากนั้น คลิ๊ก รายละเอียด>>จ่ายค่าห้อง

เลือกว่า จ่ายเต็ม หรือ แบ่งจ่าย

เลือก การชำระเงิน แล้วกดบันทึก>>เสร็จสิ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *