เมื่อต้องการค้นหารายการเอกสาร

1. เลือกที่หมวดบัญชี

2. เลือกหมวดเอกสาร ที่ต้องการหา

3. สามารถเลือกช่วงวันที่รอบการค้นหาได้

 

4. คลิกไปที่เลขที่เอกสารที่ต้องการได้ เพื่อต้องการปริ้นเอกสารออกมาได้

5. สามารถดาวน์โหลด Excel ข้อมูลออกมาได้

เมื่อคลิกที่เลขที่เอกสารที่ได้เลือกไว้ สามารถทำการปริ้นเอกสาร หรือดาวน์โหลดเอกสารได้เลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *