1. เลือก เดือนที่ต้องการดูภาพรวมรายงานสรุป

2. กดเลือกที่ต้องการดู “บิลค่าเช่า”, “ย้ายออก”, “ย้ายเข้า”, “จองห้อง”,   “ทั้งหมด

3. เลือก “ทั้งหมด” สามารถ “ดาวน์โหลดExcell” หรือ “พิมพ์” ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *