1. คลิก “ผังห้อง”

2. เลือกห้องที่ต้องการย้ายออก

3. เลือก “ย้ายออก”

4. จะแสดงรายการ บิลค่าเช่าห้องแต่ละเดือน ถ้าหากชำระเงินแล้ว เลือก “จ่ายค่าห้อง” ถ้ายังไม่ชำระเงิน  เลือก “ขั้นตอนถัดไป”

5. เลือก “เพิ่มส่วนลด” หรือ “เพิ่มบริการ”

6. กรอก ชื่อ รายการ และ จำนวนเงิน

7. คลิก “ค่าน้ำ+ค่าไฟสุดท้าย”

8. กรอก ค่าน้ำ+ค่าไฟสุดท้าย

9. กด “คำนวณค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า”

10. ถ้าหากชำระเงินแล้ว เลือก “ชำระเงิน” ถ้ายังไม่ชำระเงิน  เลือก “ขั้นตอนถัดไป”

11. กรอกจำนวน “คืนเงินประกัน”

12. จะแสดงรายการ สรุปการย้ายออก เลือก “พิมพ์ใบย้ายออก” และ กด “ย้ายออก” ได้เลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *