วิธีการแก้ไขชื่อห้อง  เพิ่มห้อง  เพิ่มชั้น

  1. เลือกหมวดตั้งค่าหอพัก
  2. เลือกผังห้อง
  3. กดเพิ่มห้อง
  4. กดแก้ไขชื่อห้อง
  5. กดเพิ่มชั้น  เมื่อทำการแก้ไขเรียบร้อยให้กดบันทึกทุกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *