1. ตรวจสอบเวอร์ชั่นสมาร์ทโฟน

  Android ต้องใช้เวอร์ชั่น 4.1 ขึ้นไปเท่านั้น

 iOS ต้องใช้เวอร์ชั่น 8.0 ขึ้นไปเท่านั้น

 

2. หากเวอร์ชั่นผ่านแล้ว ค้นหาใน Play Store หรือ App Store ไม่เจอ

ให้ดาวน์โหลดผ่านลิ้งโดยตรง

สำหรับเจ้าของหอพัก

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.horganice.horganiceownerapp

iOS :  https://itunes.apple.com/th/app/horganiceowner/id1099572463?l=th&mt=8

สำหรับผู้เช่า

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.horganice.horganiceapp

iOS : https://itunes.apple.com/th/app/horganice/id1068760348?l=th&mt=8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *