1. คลิก “หน้าผังห้อง”

2. คลิก “ฟิลเตอร์ห้อง”

3. เลือก “ห้องที่ใกล้หมดสัญญา” หรือ “ห้องที่หมดสัญญา”

4. จะแสดงรายการจำนวนห้องนั้นๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *