การเชื่อมต่อระบบหอพัก

ผู้เช่าสามารถทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นและกดเชื่อมต่อระบบหอพักได้  เพื่อทำให้การใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้น  เช่น  การรับบิลออนไลน์  การแนบหลักฐานการชำระเงินค่าเช่า  ประกาศข่าวสารจากทางหอพัก   การแจ้งซ่อม  แจ้งทำความสะอาด หรือแจ้งย้ายออก  อีกทั้งยังสามารถสะสม points เพื่อนำไปเป็นส่วนลดหรือรับบริการต่างๆได้  ซึ่งผู้เช่าสามารถใช้งานได้ทั้งทางแอปพลิเคชั่นและทางหน้าเว็บไซต์ https://www.horganice.in.th/ สามารถกดบันทึกรูปภาพเพื่อนำไปปริ้นเชิญชวนผู้เช่าให้ใช้งานที่อาคารหอพักได้ที่นี่ คิวอาร์โค้ดระบบAndroid   คิวอาร์โค้ดระบบIOS   ขั้นตอนการเชื่อมหอพัก       ข้อดีของการเชื่อมผู้เช่า  

Read More

การชำระเงิน ฝั่งผู้เช่า (ผ่านแอปพลิเคชั่น)

เลือกหมวดบิลค่าเช่า         2.  เลือกแจ้งชำระเงิน         3.  เลือกบัญชีธนาคารที่ชำระ    จากนั้นกดปุ่มยืนยัน       4.  กดแนบหลักฐาน       5.  กดยืนยัน

Read More

Horganice ID / IDหอพัก คืออะไร ?

Horganice ID ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างหอพักกับผู้เช่า สำหรับส่งบิลออนไลน์ แจ้งข่าวสาร และแจ้งเรื่องต่างๆ ขั้นตอนการเชื่อมหอพักมีดังต่อไปนี้

Read More