การตั้งค่าข้อความท้ายใบแจ้งหนี้

1. เข้า ตั้งค่าหอพัก เลือกหมวด บิล 2. เลื่อนลงมาด้านล่างจะพบกล่องข้อความ ใส่ข้อความที่ท่านต้องการให้แสดงในท้ายใบเสร็จการจองทุกครั้ง กดปุ่ม บันทึก *ข้อความนี้จะแสดงและปรากฎ ต่อท้ายใบแจ้งหนี้ ทุกครั้ง

Read More

การเพิ่มค่าปรับ กรณีจ่ายล่าช้า / จ่ายเลท / จ่ายเกินกำหนด

1. เข้าหมวดบิล (หากยังไม่ส่งบิล สามารถทำการเพิ่มรายการได้เลย หากส่งบิลแล้วให้กด แก้ไขบิลก่อน) 2. เลือกห้องที่ต้องการเพิ่มค่าปรับ กดเพิ่มรายการ 3. ใส่รายละเอียด และจำนวนเงิน กดบันทึก 4. กดส่งบิลอีกครั้ง  

Read More

การออก/ ปริ้นท์ใบเสร็จรับเงินรายเดือน

สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้ วิธีที่ 1 เข้าสู่หน้าผังห้อง เลือกห้องที่ต้องการปริ้นท์ใบเสร็จ เลือกหมวด ชำระเงิน กดปุ่ม พิมพ์ และเลือกใบเสร็จรับเงิน วิธีที่ 2 เข้าหมวดบิล เลือกห้องที่ต้องการปริ้นท์ เลือก พิมพ์ใบเสร็จ

Read More

บิลขึ้นไม่ครบทุกห้อง ต้องทำอย่างไร

บิลสีเทา หมายถึง บิลที่เตรียมพร้อมในการส่ง จะแสดง หรือปรากฎ ก็ต่อเมื่อห้องนั้นๆมีผู้เช่าอยู่ **บิลจะแสดงขึ้นมาก็ต่อเมื่อ ห้องนั้นๆมีผู้เช่าอยู่ ห้องที่ไม่มีบิล แสดงว่าห้องนั้นว่าง หรือไม่มีผู้เช่าอยู่ เป็นต้น      

Read More

วิธีตั้งค่าบิลค่าเช่า ให้รวม/ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

1.เมื่อทำการตั้งค่ารูปแบบธุรกิจเป็นนิติบุคคล หรือบริษัทเรียบร้อยแล้ว 2.เข้าหมวด บิล 3.เลือกสัญลักษณ์เฟือง เพื่อตั้งค่าการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม

Read More

สั่งปริ้นท์ ผ่านแอพ ได้ไหม

ขณะนี้ยังไม่สามารถสั่งปริ้นท์ผ่านแอพได้ หากมีความจำเป็นหรือสะดวกสั่งปริ้นท์ทางโทรศัพท์ ให้ทำดังนี้ 1. เข้าผ่านเบราเซอร์ไปที่ www.horganice.com 2. เลือกบิลค่าเช่าที่ต้องการ และ กดสั่ง พิมพ์ ได้เลย

Read More

บิลค่าเช่า แบบ จ่ายก่อนอยู่ คืออะไร

1. บิลค่าเช่า แบบ จ่ายก่อนอยู่ คือ “การจ่ายค่าห้องล่วงหน้า” หัวบิลจะเป็นของเดือนถัดไป  **กรุณาตรวจสอบการกรอกเลขมิเตอร์ จะต้องย้อนหลังไป 1 เดือน 1.1 จดเลขมิเตอร์ล่าสุดน้ำไฟ เดือนมกราคม  1.2 หัวบิล ตรง หน้าทำบิล จะเป็นเดือนกุมภาพันธ์  

Read More

จะทำบิลค่าเช่า แบบใส่ VAT ทำอย่างไร

1. คลิกเลือก “ตั้งค่าหอพัก” 2. คลิก “ข้อมูลหอพัก” 3. เลื่อน ลงมา ตรงคำว่า “ประเภทธุรกิจ” 4. เลือก “บริษัท/หจก จดภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว” 5. กด “บันทึก” 6. คลิก เลือก “บิล” 7. คลิกเลือก “ตั้งค่าบิล Vat” 8. เลือกรายการที่คิด Vat 9.กด “บันทึก”

Read More