การแก้ไขบิลที่ส่งแล้ว

  1. หมวดบิล 2. เลือกห้องที่ต้องการแก้ไข   3. กด แก้ไขบิล   4. พิมพ์ข้อความถึงผู้เช่าว่าต้องการแก้อะไร เสร็จแล้วกด 5.”แก้ไขบิล”     6.1 หากต้องการแก้ไขหัวบิล คลิ๊ก 6.2 หากต้องการแก้ไขรายละเอียดต่างๆ กดแก้ไข  หรือหากต้องการ เพิ่มส่วนลด หรือ เพิ่มรายการอื่นๆ คลิ๊ก 6.3 เสร็จแล้วกด ส่งบิล อีกครั้ง      

Read More

การแก้ไข หัวบิล กรณีผู้เช่า ต้องการนำไปเบิก

1. เข้าที่หน้า บิล 2. คลิกบิลที่ต้องการแก้ไข 3. หากบิลได้ชำระเงินไปแล้ว ให้คลิก ยกเลิกการชำระเงิน 4. คลิก แก้ไขบิล 5. คลิก แก้ไขหัวบิล จากนั้นกรอกรายละเอียด หัวบิลตามที่ต้องการ 6. คลิก ส่งบิล 7. คลิก ชำระเงิน จากนั้น กดพิมพ์(ปริ้นท์)อีกครั้ง

Read More

การเพิ่มค่าปรับ กรณีจ่ายล่าช้า / จ่ายเลท / จ่ายเกินกำหนด

1. เข้าหมวดบิล (หากยังไม่ส่งบิล สามารถทำการเพิ่มรายการได้เลย หากส่งบิลแล้วให้กด แก้ไขบิลก่อน) 2. เลือกห้องที่ต้องการเพิ่มค่าปรับ กดเพิ่มรายการ 3. ใส่รายละเอียด และจำนวนเงิน กดบันทึก 4. กดส่งบิลอีกครั้ง  

Read More

กรณีต้องการแก้ไขค่าบริการและส่วนลดในบิลค่าเช่า (เฉพาะเดือนนั้นๆ)

1.เข้าหมวด บิล 2.คลิกเลือกบิลของห้องที่ต้องการเพิ่มค่าบริการหรือส่วนลด 3.จากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมา คลิกปุ่มแก้ไขบิล 4.พิมพ์ข้อความถึงผู้เช่าของสาเหตุของการแก้ไขบิล 5.คลิกปุ่ม เพิ่มส่วนลด หรือ เพิ่มรายการ 6.จะมีหน้าต่างให้กรอกรายละเอียด และจำนวนเงิน เมื่อกรอกเสร็จคลิกปุ่ม บันทึก 7.ตรวจสอบส่วนลด หรือค่าบริการที่คุณได้ทำการเพิ่มเมื่อสักครู่ หากข้อมูลถูกต้องให้คลิกปุ่ม ส่งบิล เพื่อส่งบิลที่ได้แก้ไขแล้วให้ผู้เช่า ***หากต้องการให้รายการส่วดลด หรือ ค่าบริการขึ้นเป็นประจำทุกเดือน สามารถตั้งค่าได้ในหมวดตั้งค่าหอพัก >> ค่าบริการ ส่วนลด

Read More

กรณีแก้ไขค่าห้อง

  1.เข้าหมวด บิล 2.คลิกเลือกบิลของห้องที่ต้องการแก้ไข 3.จากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้คลิกปุ่มแก้ไขบิล 4.พิมพ์ข้อความถึงผู้เช่าของสาเหตุของการแก้ไขบิล 5.จากนั้นตรวจรายการค่าเช่าห้องจะมีปุ่ม แก้ไข คลิกที่ปุ่มนี้ 6.กรอกจำนวนเงินที่ต้องการจากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก 7.ตรวจสอบราคาค่าห้องที่เราได้ทำการแก้ไข หากข้อมูลถูก้องให้คลิกปุ่ม ส่งบิล เพื่อส่งบิลที่ได้แก้ไขแล้วให้ผู้เช่า

Read More

การแก้ไขบิลที่ส่งแล้ว

กรณีแก้ไขค่าน้ำ/ค่าไฟ 1.เข้าหมวด จัดการหอ 2.คลิกหมวด บิล 3.คลิกเลือกบิลของห้องที่ต้องการแก้ไข 4.จากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมา ให้คลิกปุ่ม แก้ไขบิล 5.พิมพ์ข้อความถึงผู้เช่า ของสาเหตุการแก้ไขบิล 6.จากนั้นปิดหน้าต่างแล้วเข้าหมวดจดมิเตอร์ 7.กรอกเลขมิเตอร์ใหม่ของห้องที่เราได้ทำการแก้ไขบิลไปเมื่อสักครู่นี้ 8.เมื่อแก้ไขเสร็จ คลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล 9.คลิกหมวดบิล และเลือกห้องที่เราได้ทำการแก้ไขบิล 10.ตรวจสอบตัวเลขมิเตอร์ที่เราได้ทำการแก้ไข หากข้อมูลถูกต้องให้คลิกปุ่ม ส่งบิล เพื่อส่งบิลที่ได้แก้ไขแล้วให้ผู้เช่า

Read More

การส่งบิลให้ผู้เช่า

หลังจากที่คุณกรอกเลขมิเตอร์ และตรวจสอบความถูกต้องของบิลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การส่งบิลออนไลน์ถึงผู้เช่าสามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1.คลิกปุ่ม ดูบิล 2.1.ในกรณีที่ต้องการส่งบิลออนไลน์ถึงบางห้อง ให้คลิกเลือกบิลของห้องที่ต้องการส่ง จากนั้นกดปุ่ม ส่งบิล 2.2.ในกรณีที่ต้องการส่งบิลออนไลน์ถึงผู้เช่าทุกห้องให้เลื่อนหน้าจอลงมาล่างสุด คลิกปุ่มส่งบิลทั้งหมด  

Read More