การแก้ไข หัวบิล กรณีผู้เช่า ต้องการนำไปเบิก

1. เข้าที่หน้า บิล 2. คลิกบิลที่ต้องการแก้ไข 3. หากบิลได้ชำระเงินไปแล้ว ให้คลิก ยกเลิกการชำระเงิน 4. คลิก แก้ไขบิล 5. คลิก แก้ไขหัวบิล จากนั้นกรอกรายละเอียด หัวบิลตามที่ต้องการ 6. คลิก ส่งบิล 7. คลิก ชำระเงิน จากนั้น กดพิมพ์(ปริ้นท์)อีกครั้ง

Read More

การตั้งค่าข้อความใบเสร็จรับเงินประกัน

1. เข้า ตั้งค่าหอพัก เลือกหมวด บิล 2. เลื่อนลงมาด้านล่างจะพบกล่องข้อความ ใส่ข้อความที่ท่านต้องการให้แสดงท้ายใบแจ้งหนี้ทุกครั้ง กดปุ่ม บันทึก *ข้อความนี้จะแสดงและปรากฎ ต่อท้ายใบแจ้งหนี้ ทุกครั้ง

Read More

การตั้งค่าข้อความใบเสร็จแรกเข้า

1. เข้า ตั้งค่าหอพัก เลือกหมวด บิล 2. เลื่อนลงมาด้านล่างจะพบกล่องข้อความ ใส่ข้อความที่ท่านต้องการให้แสดงท้ายใบเสร็จแรกเข้าทุกครั้ง กดปุ่ม บันทึก *ข้อความนี้จะแสดงและปรากฎ ต่อท้ายใบเสร็จแรกเข้า ทุกครั้ง

Read More

การตั้งค่าข้อความท้ายใบเสร็จการจอง

1. เข้า ตั้งค่าหอพัก เลือกหมวด บิล 2. เลื่อนลงมาด้านล่างจะพบกล่องข้อความ ใส่ข้อความที่ท่านต้องการให้แสดงในท้ายใบแจ้งหนี้ทุกครั้ง กดปุ่ม บันทึก *ข้อความนี้จะแสดงและปรากฎ ต่อท้ายใบเสร็จการจองทุกครั้ง

Read More

การเพิ่มข้อความท้ายใบแจ้งหนี้ (ขึ้นทุกใบและทุกครั้ง)

เข้าหมวด ตั้งค่า เลือก ข้อมูลหอพัก และเลื่อนลงล่างสุด กรอกข้อความที่ต้องการให้ขึ้นท้ายใบเสร็จ (ข้อความนี้จะแสดงในทุกใบแจ้งหนี้) กด บันทึก

Read More

การออกใบเสร็จรับเงินรายวัน

1.หลังจากกรอกข้อมูลการจอง และกดเข้าพัก / เช็คอิน แล้ว 2.เมื่อผู้เช่าแจ้งทำการย้ายออก  ให้กดเช็คเอ้าท์ 3. หลังจากกดเช็คเอาท์แล้ว หากมีรายการที่ต้องการเพิ่ม เช่น ค่าปรับ หรือค่าต่างๆที่ต้องเรียกเก็บจากผู้เช่า ให้กดเพิ่มค่าปรับ / ค่าบริการอื่นๆ 4.กรอกรายละเอียด และจำนวนเงิน และกดบันทึก 5.ระบบจะแสดงตัวเลขค่าห้อง บวกกับค่าปรับ อัตโนมัติ 6.กดออกใบเสร็จ 7.กรอกรายละเอียดหัวบิลให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เมื่อแน่ใจแล้วให้กดบันทึก 8.เมือลูกค้าได้ทำการชำระเงินมาแล้ว ให้กดปุ่มจ่ายบิล 9. ถ้าต้องการพิมพ์ใบเสร็จให้กดปุ่มพิมพ์

Read More

เพิ่มค่าปรับ ตอนย้ายออก ทำอย่างไร

1. คลิก “ผังห้อง” 2. เลือกห้องที่ต้องการย้ายออก 3. เลือก “ย้ายออก” 4. จะแสดงรายการ บิลค่าเช่าห้องแต่ละเดือน ถ้าหากชำระเงินแล้ว เลือก “จ่ายค่าห้อง” ถ้ายังไม่ชำระเงิน  เลือก “ขั้นตอนถัดไป” 5. เลือก “เพิ่มส่วนลด” หรือ “เพิ่มบริการ” 6. กรอก ชื่อ รายการ และ จำนวนเงิน 7. คลิก “ค่าน้ำ+ค่าไฟสุดท้าย” 8. กรอก ค่าน้ำ+ค่าไฟสุดท้าย 9. กด “คำนวณค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า” 10. ถ้าหากชำระเงินแล้ว เลือก “ชำระเงิน” ถ้ายังไม่ชำระเงิน  เลือก “ขั้นตอนถัดไป” 11. กรอกจำนวน “คืนเงินประกัน” 12. จะแสดงรายการ สรุปการย้ายออก เลือก “พิมพ์ใบย้ายออก” และ กด “ย้ายออก” […]

Read More