การลบหอพัก

1.เลือกหมวดอื่นๆ เลือกหัวข้อตั้งค่าหอพัก 2.เลือกหัวข้อตั้งค่าหอพัก 3.เลือกข้อมูลหอพัก 4.เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างสุด คลิกปุ่ม ลบหอพัก

Read More

ลืมรหัสผ่าน

หากคุณต้องการเข้าสู่ระบบแต่ลืมรหัสผ่าน คุณสามารถแก้ไขได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1.คลิกที่ ลืมรหัสผ่าน 2.กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ในการสมัครสมาชิก Horganice 3.เมื่อกรอกเสร็จคลิกปุ่ม ลืมรหัสผ่านระบบจะส่ง SMS ลิงค์เว็บไซต์ ในการรีเซ็ตรหัสผ่านไปยังมือถือของคุณ 4.กดคลิกลิงค์เว็บไซต์ที่ทางระบบ Horganice ส่งไปทางข้อความ (SMS) 5.จากนั้นจะเข้าสู่หน้ารีเซ็ตรหัสผ่าน ให้คุณกรอกรหัสผ่านใหม่ที่คุณต้องการ 6. เมื่อกรอกเสร็จคลิกปุ่ม รีเซ็ตรหัสผ่าน 7.จะมีข้อความรีเซ็ตรหัสผ่านสำเร็จ ซึ่งคุณสามารถใช้รหัสผ่านใหม่นี้ Log in เข้าสู่ระบบ Horganice ในครั้งถัดไปได้ทันที

Read More

การเปลี่ยนรหัสผ่าน

1.คลิกที่ชื่อของคุณตรงมุมขวาบน 2.จากนั้นจะมีรายการย่อยปรากฏขึ้น เลือกหัวข้อ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 3.เลือกหัวข้อเปลี่ยนรหัสผ่าน 4.กรอกรหัสผ่านใหม่ที่คุณต้องการและกรอกรหัสผ่านใหม่ซ้ำอีกครั้ง ตรงช่อง ยืนยันรหัสผ่านใหม่ 5. เมื่อกรอกรหัสผ่านใหม่ครบทั้ง 2 ช่อง คลิกปุ่มยืนยัน

Read More

การเชื่อม Facebook

1.คลิกที่ชื่อของคุณตรงมุมขวาบน 2.จากนั้นจะมีรายการย่อยปรากฏขึ้น เลือกหัวข้อ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 3.เลือกหัวข้อ ผูกบัญชี Facebook 4.คลิกปุ่ม ผูกบัญชี Facebook จากนั้นระบบจะทำการเชื่อต่อกับ Facebook ของคุณทันที

Read More

การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

1.คลิกที่ชื่อของคุณตรงมุมขวาบน 2.จากนั้นจะมีรายการย่อยปรากฏขึ้น เลือกหัวข้อ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 3.แก้ไขข้อมูลที่คุณต้องการ 4.เมื่อแก้ไขเสร็จสิ้น คลิกปุ่ม แก้ไขข้อมูล    

Read More

การเพิ่มพนักงาน

การเพิ่มพนักงาน จำเป็นต้องให้พนักงานสมัครสมาชิก ผ่านแอพพลิเคชั่น HorganiceOwner หรือ หน้าเว็บไซด์ www.horgaice.in.th หลังจากนั้นให้เจ้าของตึก ทำการเพิ่ม ดังนี้ 1.กดจัดการหอพัก ที่ต้องการเพิ่ม 2.เลือกหัวข้อบุคลากร 3.สามารถเพิ่มได้ทั้งเจ้าของตึก และเพิ่มพนักงาน สำหรับการเพิ่มพนักงานให้กดปุ่มเพิ่มพนักงาน 4.จากนั้นจะมีหน้าต่างให้กรอกเบอร์ หรืออีเมลของบุคลากรที่ต้องการเพิ่ม จากนั้นกดปุ่ม ค้นหา (*บุคลากรจะต้องสมัครสมาชิก Horganice ก่อน) 5.ตรวจสอบชื่อ และรูปภาพว่าใช่บุคลากรที่ต้องการเพิ่มหรือไม่ ถ้าใช่คลิปปุ่ม” เพิ่มเจ้าของหอพัก/เพิ่มพนักงาน” 6.จากนั้นจะมีหน้าต่างยืนยัน ให้คลิก ตกลง

Read More

การจองห้อง

เมื่อผู้เช่าเชื่อมระบบกับทางหอพักคุณ คุณสามารถตอบรับคำขอเชื่อมผู้เช่า ได้ดังต่อไปนี้ 1. คลิกปุ่ม จัดการหอ 2.กดเลือกห้องที่ต้องการจอง 3.จากนั้นจะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมา ให้เลือกหัวข้อ จองห้อง ที่แถบด้านบน 4.กรอกรายละเอียดการจองห้อง 5.เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วน ให้กดปุ่ม จองห้อง

Read More

การตอบรับคำขอเชื่อมต่อผู้เช่า

เมื่อผู้เช่าเชื่อมระบบกับทางหอพักคุณ คุณสามารถตอบรับคำขอเชื่อมผู้เช่า ได้ดังต่อไปนี้ 1. คลิกปุ่ม จัดการหอ 2.หากผู้เช่าเชื่อมระบบเข้ามาแล้ว และรอการตอบรับจากหอพักคุณ สัญลักษณ์ของห้องนั้นจะมีรูปนาฬิกาอยู่มุมขวาล่าง ให้คลิกที่รูปนาฬิกาเพื่อตอบรับคำขอ 3.จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างผู้เช่า ให้ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อผู้เช่า หากถูกต้องคลิกปุ่ม ยืนยัน

Read More

วิธีการเพิ่มผู้เช่า

วิธีการเพิ่มผู้เช่าทำได้โดยการให้ผู้เช่าโหลดแอพพลิเคชั่น Horganice ผ่าน AppStore หรือ Google Play Store หรือสมัครสมาชิกที่ www.horganice.in.th 1.เมื่อผู้เช่าสมัครสมาชิกกับทาง Horganice เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 2.ให้ผู้เช่าเชื่อมระบบกับทางหอพักผ่านทาง Horganice ID หรือเบอร์โทรศัพท์ ที่คุณได้ตั้งไว้

Read More