แก้ไขวิธีการคำนวณค่าน้ำ-ค่าไฟ

1.คลิกหมวด ตั้งค่าหอพัก 2.จากนั้นคลิกปุ่ม ค่าน้ำ ค่าไฟ 3.เลือกห้องที่ต้องการแก้ไข การคำนวณค่าน้ำ/ค่าไฟ 4.เมื่อเลือกเสร็จ ให้คลิกปุ่ม กำหนดค่าน้ำหรือกำหนดค่าไฟ 5.เลือกวิธีคิดค่าน้ำ/ค่าไฟที่ต้องการ 6.ดูตัวอย่างการคำนวณ ถ้าใช่แบบที่ต้องการ คลิกปุ่ม เลือกแพ็คเกจนี้ 7.กรอกข้อมูล คลิกปุ่ม ยืนยัน

Read More

แก้ไขข้อมูลหอ

1.คลิกที่จัดการหอพัก 2.คลิกที่หมวด ตั้งค่าหอพัก 3.เลือกหัวข้อ ข้อมูลหอพัก 4.แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ 5.กดปุ่ม บันทึก

Read More

แก้ไขห้องว่าง

1.คลิกที่หมวด ตั้งค่าหอพัก 2.คลิกที่หัวข้อ ห้องว่าง 3.คลิกเลือกห้องที่ต้องการเปลี่ยนให้เป็นห้องว่าง 4.เมื่อเลือกเสร็จ คลิกปุ่ม ห้องว่าง มุมขวาล่าง

Read More

แก้ไขค่าห้อง

1.คลิกที่หมวด ตั้งค่าหอพัก 2.คลิกที่หัวข้อ ค่าห้อง 3.คลิกเลือกห้องที่ต้องการแก้ไขค่าห้อง 4.เมื่อเลือกเสร็จ คลิกปุ่ม กำหนดค่าห้อง มุมขวาล่าง 5.กรอกราคาค่าห้อง 6.จากนั้นกดปุ่ม บันทึก

Read More

ตั้งค่าน้ำ/ค่าไฟ

1.คลิกหมวด ตั้งค่าหอพัก 2.จากนั้นคลิกปุ่ม ค่าน้ำ ค่าไฟ 3.เลือกห้องพักที่ต้องการกำหนด 4.เลือกว่าต้องการแก้ไข การคำนวณค่าน้ำ/ค่าไฟ 5.เลือกรูปแบบการคำนวณค่าน้ำประปาของหอพักที่คุณใช้ คลิกปุ่มดูตัวอย่างการคำนวณ 6.อ่านตัวอย่างการคำนวน หากหอพักคุณคิดค่าน้ำแบบนี้ คลิกปุ่ม เลือกวิธีนี้ 7.กรอกข้อมูลค่าน้ำให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม ยืนยัน

Read More

ตั้งค่าผังห้อง (เพิ่ม เปลี่ยนชื่อ ลบห้องพัก)

การเพิ่มห้องพัก 1.เลือกชั้นที่ต้องการเพิ่มห้อง คลิกปุ่ม เพิ่มห้อง ระบบจะทำการเพิ่มห้องพักในชั้นนั้น โดยอัตโนมัติ (สามารถกรอกแก้ไขชื่อห้องที่ทำการเพิ่มมาเมื่อสักครู่นี้ได้) 2.หากแก้ไขเสร็จสิ้น คลิกปุ่ม บันทึกทั้งหมด   การเปลี่ยนชื่อห้อง 1.เลือกห้องที่ต้องการแก้ไข 2.หากแก้ไขเสร็จสิ้น คลิกปุ่ม บันทึกทั้งหมด   การลบห้อง 1.เลือกห้องที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม ลบ ทางด้านขวามือ ระบบจะทำการลบห้องโดยอัตโนมัติ 2.หากทำการลบเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม บันทึกทั้งหมด

Read More

 ตั้งค่าข้อมูลหอพัก

1.คลิกหมวด  ตั้งค่าหอพัก 2.จากนั้นจะเข้าสู่หน้า ข้อมูลหอพัก 3.พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการแก้ไข 4.กดปุ่ม บันทึก

Read More