จะให้ผู้เช่าชำระค่าเช่า ด้วยการโอนเงินเข้าธนาคารทำอย่างไร

1. ผู้เช่า เลือก “บิลค่าเช่า” 2. ผู้เช่าเลือก เดือนที่ต้องการชำระค่าเช่า 3. ผู้เช่ากด “แจ้งชำระเงิน” 4. ผู้เช่ากดเลือกบัญชีธนาคารที่โอนเงิน 5. ผู้เช่ากด “แนบหลักฐาน” สลิปธนาคาร หรือ ใบโอนเงิน จ่ายค่าเช่า 6. ผู้เช่า กด “ยืนยัน” 7. เมื่อเจ้าของ ตรวจสอบการจ่ายค่าห้องแล้ว แอพพลิเคชั่นก็จะเด้งแจ้งเตือน ผู้เช่า ว่าได้รับการชำระเงินแล้ว  

Read More

การแจ้งเตือน

คุณสามารถเข้าหมวดการแจ้งเตือนได้โดยการคลิกปุ่ม รูประฆัง ตรงแถบสีส้มด้านบน ในหมวดการแจ้งเตือนจะเป็นการแจ้งเตือนข้อมูลต่าง ๆ ภายในหอพัก เช่น แจ้งการเชื่อมหอพักของผู้เช่า แจ้งการโอนเงิน แจ้งการย้ายออก เป็นต้น

Read More