การยกเลิกการจอง รายเดือน/รายวัน

เข้าหมวดผังห้อง เลือกห้องที่ต้องการยกเลิกการจอง กดดูข้อมูลที่ได้ทำการจอง กดปุ่มยกเลิกการจอง หากคืนเงิน ให้ใส่จำนวนเงินที่คืน หากไม่คืนเงิน ให้ใส่ 0 กดบันทึกและยกกเลิกการจอง

Read More

ย้ายการจอง ย้ายห้อง (ผู้เช่าเปลี่ยนห้อง) ทำอย่างไร

1. คลิก “หน้าผังห้อง” 2. คลิกเลือกห้องที่ต้องการย้าย 3. คลิก “ย้ายห้อง” 4. คลิกเลือกห้องที่ต้องการเปลี่ยน 5. คลิกเลือกว่า “ต้องการย้ายสัญญาเช่าด้วยหรือไม่” 6.คลิก “ยืนยัน”

Read More

จดมิเตอร์ ทำอย่างไร

หมวดจดมิเตอร์ เป็นหมวดที่ใช้กรอกเลขมิเตอร์น้ำ เลขมิเตอร์ไฟ เพื่อนำไปคำนวณในการสร้างบิลค่าเช่า **โดยที่การใช้งานครั้งแรกจำเป็นต้องกรอกเลขเดือนก่อนหน้า 1 เดือน (เลขตั้งต้น) หลังจากนั้น ให้กรอกเฉพาะเลขล่าสุด ระบบจะหักลบให้อัตโนมัติ และสร้างบิลค่าเช่าให้ทันที ” ตรวจสอบเดือนให้ถูกต้อง และกรอกที่ช่องเลขล่าสุด “

Read More

ตั้งค่าหอพัก

หมวดตั้งค่าหอพัก รวบรวมการตั้งค่าต่างๆไว้ ซึ่งสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆได้ ดังหัวข้อต่อไปนี้ 1.ตั้งค่าข้อมูลหอพัก 2.ตั้งค่าผังห้อง 3.ตั้งค่าการคิดค่าน้ำ ค่าไฟ 4.ตั้งค่าค่าห้อง 5.ตั้งค่าบัญชีธนาคาร 6.ตั้งค่าบริการ และส่วนลด

Read More

รายงานสรุป

หมวดรายงานสรุป หมวดนี้จะช่วยสรุปงานในแต่ละเดือนให้เข้าใจง่ายขึ้น และชัดเจน เงินเข้า เงินออก ส่วนไหน อย่างไร ก็สามารถรับรู้ได้ทันที สามารถปริ้นท์ออกมาเก็บเป็นแฟ้ม หรือ โหลดเก็บไว้ดูก็ได้ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวดย่อย 1.สรุปบิลค่าเช่าทั้งหมด 2.สรุปการจองทั้งหมด 3.สรุปการย้ายออกทั้งหมด 4.สรุปการย้ายเข้าทั้งหมด 5.สรุปภาพรวมทั้งหมด

Read More

วิเคราะห์

หมวดวิเคราะห์ จะช่วยทำให้มองเห็นผลกำไร ขาดทุนอย่างชัดเจน รวมถึงสรุปแผนภูมิรูปภาพแบบที่เข้าใจง่าย ซึ่งมีหมวดย่อย 4 หมวดด้วยกัน คือ 1.วิเคราะห์ค่าน้ำ 2.วิเคราะห์ค่าไฟ 3.วิเคราะห์มิเตอร์ผู้เช่า 4.วิเคราะห์รายรับ หมวดนี้จะช่วยทำให้คุณมองเห็นธุรกิจของคุณได้อย่างชัดเจนขึ้น มองเห็นความผิดปกติได้ เช่น มิเตอร์รั่ว กรณีไม่มีผู้เข้าพักแต่มีการใช้ไฟฟ้า ฯลฯ

Read More

รายรับ-รายจ่าย

หมวดรายรับ-รายจ่ายนี้เปรียบเสมือนบัญชีที่รวมรวบ(รวบรวม)รายรับ และรายจ่ายของธุรกิจเอาไว้ สามารถสร้างรายการต่างๆ เพิ่มได้ ตามความต้องการ และสามารถเลือกดูข้อมูลเฉพาะรายการได้ เช่น ดูเฉพาะรายรับ ดูเฉพาะรายจ่าย ดูเฉพาะรายตาม(การ)ที่เราต้องการได้

Read More

ผู้เช่า

หมวดผู้เช่า จะเป็นการรวบรวมรายชื่อผู้เช่าทั้งหมด ซึ่งจะแยกเป็น ผู้เช่าปัจจุบัน และผู้เช่าเก่า นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาข้อมูลจากทะเบียนรถ เลขห้อง ชื่อผู้เช่า ฯลฯ ได้อีกด้วย

Read More

บุคลากร

หมวดบุคลากร เป็นหมวดที่รวบรวม บัญชีผู้ใช้งานทั้งหมด (เจ้าของ และพนักงาน) เจ้าของสามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานแต่ละคนได้ (กำหนดให้เห็นอะไรได้บ้าง ไม่ได้บ้าง)  

Read More

สรุปการแจ้ง

หมวดสรุปการแจ้ง มี 3 หมวดย่อย คือ การแจ้งซ่อม แจ้งย้ายออก แจ้งทำความสะอาด ซึ่งหมวดนี้จะรวบรวมรายการที่ทางหอพักเป็นผู้สร้างขึ้นและรายการที่ผู้เช่าแจ้งมา (ผู้เช่าสามารถแจ้งการซ่อม แจ้งย้ายออก และแจ้งทำความสะอาดมาได้จากแอพพลิเคชั่น Horganice)

Read More