จ่ายบิล

หมวดจ่ายบิล ใช้เพื่อประหยัดเวลาค้นหาบิล ทำให้ค้นหาได้เร็ว และยืนยันการรับชำระก็เร็วขึ้น รวมถึงการตรวจสอบบิลตามหมายเลขห้องก็เร็วขึ้นด้วย

Read More

บิล

หมวดบิล ใช้ในการจัดการบิลค่าเช่า สามารถดูสถานะบิลที่สร้างได้ (ผู้เช่าเปิดอ่านบิล เมื่อไหร่ เวลาอะไร) สามารถแก้ไขบิลค่าเช่า ปริ้นท์บิลค่าเช่า ปริ้นท์ใบสรุปบิล  และเลือกส่งบิลค่าเช่าไปยังผู้เช่า (ผ่านแอพพลิเคชั่นได้ทันที)

Read More

ผังห้อง  

หมวดผังห้องช่วยให้คุณบริหารจัดการงานได้ง่ายขึ้น สามารถตรวจสอบสถานะและดูข้อมูลต่างๆได้ชัดเจน  เช่น ข้อมูลผู้เช่า ห้องที่ติดซ่อม ติดทำความสะอาด ห้องว่าง ห้องที่จองไว้ ฯลฯ

Read More